Santander Bank Polska S.A. oraz Fundacja Santander Bank Polska  im. Jana Paderewskiego ogłaszają konkurs dotacyjny. Jego celem jest promocja zdefiniowanych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

 

Treść: Santander Bank Polska S.A. oraz Fundacja Santander Bank Polska  im. Jana Paderewskiego ogłaszają konkurs dotacyjny. Jego celem jest promocja zdefiniowanych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Wnioski konkursowe o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit posiadające osobowość prawną. Konkurs składa się z 2 etapów.

Budżet projektu wynosi 30.000 zł a dofinansowanie otrzyma jeden wniosek. Program, który uzyska dofinansowanie musi zostać zrealizowany do końca czerwca 2019 r.

Ostateczny termin składania wniosków mija 12 listopada 2018 r. o godz. 12:00.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.