Miasto Poznań ogłosiło nabór do bazy kandydatów oceniających projekty organizacji pozarządowych, starających się o dofinansowanie ze środków miejskich na rok 2019.

Prezydent Miasta Poznania powołuje członków komisji konkursowych reprezentujących III sektor. Wspólna opinia – urzędników i przedstawicieli organizacji jest podstawą do decyzji Prezydenta, komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla Poznania.

Członkowie komisji konkursowych będą oceniają oferty w generatorze ofert Witkac.pl. Kandydatów do komisji konkursowych mogą rekomendować organizacje pozarządowe. Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi nie jest związana. Pozwala to na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

Wypełnione zgłoszenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: ngo@um.poznan.pl.  Kandydatury można przesyłać przez cały czas.

Więcej informacji i formularz rekrutacyjny można pobrać tutaj.