Miasto Poznań zaprasza przedstawicieli organizacji trzeciego sektora na najbliższe Komisje Dialogu Obywatelskiego:
  • KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami – czwartek 4 października 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17
  • KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds.przeciwdziałania wykluczeniom – piątek 5 października o godz 17:00 w Centrum Bukowska przy ul. Bukowskiej 27/29
  • KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych -wtorek 9 października o godzinie 13:00 w sali 105, w siedzibie WZiSS przy ul. 3 Maja 46