HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ, SZKOLEŃ, DORADZTW
LIPIEC i SIERPIEŃ  2020

Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych

Harmonogram znajdziesz na stronie www.wrk.org.pl.