Wynajmujesz lokal miejski? Zastanawiasz się nad znalezieniem własnej siedziby? Interesujesz się wdrożeniem w Poznaniu polityki lokalowej?

Więcej informacji na: https://wrk.org.pl/30-07-2020-r-dyskusja-on-line-o-polityce-lokalowej-dla-ngo-w-poznaniu/