17 września 2018 r. w godz. 17:00 – 18:30 Fundacja Cali Mali zaprasza na wykład otwarty zatytułowany „ Jak być dobrym i skutecznym rodzicem?”

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Fundacji „Cali Mali”  przy ulicy Warszawskiej 25 w Poznaniu.  Uczestnicy spotkania poznają odpowiedzi na pytania:

– Jak mam mówić, żeby dziecko mnie słuchało?

– Jak wyznaczać granice, egzekwować umowy i budować u dzieci obowiązkowość i odpowiedzialność?

– Jak w przyjazny sposób wprowadzać dyscyplinę, która nie rani?

– Jak stworzyć warunki do współpracy z dzieckiem?

– Jak wspierać dziecko tak, aby rozwinęło w sobie cechy kompetentnego dorosłego?

– Jak budować w dziecku zdrowe poczucie własnej wartości?

Więcej informacji o zajęciach i zapisach można znaleźć tutaj.