18 lutego 2019 r. o godzinie 14:00 w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 odbędzie się posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Program spotkania przewiduje:

  1. Przywitanie nowych członków Rady oraz wręczenie im nominacji.
  2. Prezentację końcowego dokumentu dotyczącego Polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedsiębiorstw społecznych.
  3. Omówienie projektu Uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prezentacja harmonogramu wyborów do PRDPP.
  4. Podsumowanie prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025.