W dniach 18 i 19 września 2018 r. Stowarzyszenie Na Tak rozpoczyna wydarzenie zatytułowane „Cykl szkoleń dla kadr, wolontariuszy i opiekunów Wiesz”.

Szkolenia przeznaczone są dla kadr, wolontariuszy i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Organizowane są one w ramach Wielkopolskiej Inicjatywy Edukacyjno-Szkoleniowej Zawodowców Wiesz. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków PFRON Samorządu Województwa Wielkopolskiego szkolenia będą bezpłatne lub w dużo niższych, niż rynkowe, cenach. Celem programu jest wyrównanie szans społecznych i zawodowych mieszkańców Wielkopolski z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie kwalifikacji kadr i opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w proces opieki, terapii oraz rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Pełna lista szkoleń znajduje się tutaj.

Program jest realizowany od września do listopada 2018 roku.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.