19 września 2018 r. w godzinach 18:00 – 19:00 inicjatywa Sprawa Na Tak zaprasza na spotkanie zatytułowane  Zostań ekspertem przez doświadczenie.

 

Wydarzenie będzie miało miejsce przy ulicy Barwickiej 14 C/5 w Poznaniu. Adresowane jest ono do osób, które zmagały się z problemami natury psychicznej bądź towarzyszyły takim ludziom jako rodzic, przyjaciel, nauczyciel, pracodawca. Spotkanie będzie miało charakter informacyjny.

 

Eksperci przez doświadczenie:

  • biorą udział w szkoleniu;
  • współprowadzą razem z innymi specjalistami Programy Na Tak: warsztaty, wykłady i grupy wsparcia;
  • rozwijają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów;
  • otrzymują wsparcie i opiekę merytoryczną koordynatora i trenera;
  • uczestniczą w innowacyjnym i ważnym społecznie projekcie.

 

Udział w spotkaniu nie zobowiązuje do dalszego uczestnictwa w projekcie.