Kolejny nabór w ramach priorytetu POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematów:
Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).
Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.
Terminy naborów:
1. I runda od 1 września 2018 r.
2. 2. II runda od 2 listopada 2018 r.
O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, czy spółdzielnie socjalne.
Budżet konkursu to 30 mln zł.

Źródło informacji można znaleźć tutaj.