Autor: Tomek Wojczak

Spotkanie w sprawie powołanej w zeszłym roku KDO

11 lutego 2019 o 17:00 – 19:00 Fundacja Akceptacja zaprasza na „Spotkanie w sprawie powołanej w zeszłym roku KDO”. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Bukowska/WRK przy ulicy Bukowskiej 27/29 w Poznaniu. Fundacja Akceptacja zaprasza na spotkanie dotyczące powołanej w zeszłym roku KDO przy stanowisku Pełnomocnika/Pełnomocniczki Prezydenta Poznania ds Równego Traktowania. Na spotkanie zapraszamy zarówno organizacje będące w składzie KDO jak i wszystkich zainteresowanych pracami KDO. Podczas spotkania omówimy obecny stan Komisji i jej potencjalnej przyszłości. Więcej informacji można znaleźć...

Czytaj więcej

VIII „Bieg Na Tak – Run of Spirit” 2019

  Ruszyły zapisy na VIII „Bieg Na Tak – Run of Spirit” 2019. VIII edycja tego wydarzenia, odbędzie się 11 maja na poznańskiej Malcie. Informacje o rodzajach biegów dostępne są tutaj. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez  formularz zamieszczony tutaj. Za osobę zgłoszoną Organizator uważa się człowieka, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej. Więcej informacji można znaleźć...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019. W związku z powyższym organizacje 3 sektora mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie do 6 lutego 2019 r. Przyjmowanie opinii i wniosków odbywać się będzie w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Gronowa 22a w godzinach urzędowania pod adresem e-mail kos@um.poznan.pl. Źródło informacji można znaleźć...

Czytaj więcej

KDO przy Wydziale Kultury

11 lutego 2019 r.  o godz. 17:00 w Sali Malinowej UMP odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury UMP Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Sprawozdanie z roku 2018 prac komisji. 5. Wybory nowego Prezydium KDO na rok 2019. 6. Wolne wnioski. 7. Zakończenie posiedzenia. Więcej informacji można znaleźć...

Czytaj więcej

Poznańskie Komisje Dialogu Obywatelskiego w pigułce

Poznańskie Komisje Dialogu Obywatelskiego mają charakter inicjatywno-doradczy. Celem dla którego je powołano jest stworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania organizacji 3 sektora z organami administracji publicznej przez wzmacnianie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego. Ponadto ich działaniom przyświeca zwiększenie racjonalności społecznej i ekonomicznej oraz realizacja zadań publicznych służących rozwojowi na poziomie lokalnym. Komisje współpracują z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania. Celem posiedzeń Komisji jest polepszenie i podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Poznania. Ponadto Komisje opiniują projekty aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej Komisji Dialogu Obywatelskiego, określają potrzeby społeczne i najbardziej dostępne możliwości...

Czytaj więcej