Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska odbędzie się 5 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w Sali sesyjnej S3 Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

Program obrad przewiduje:

  1. Komunikat o rozpoczętej weryfikacji członków KDO;
  2. Sprawozdanie ze stanu działań w sprawie ujęcia wody dla Poznania w Mosinie po uchwaleniu wniosku przez KDO 31 stycznia;
  3. Oświadczenie Koalicji Antysmogowej w sprawie wykluczenia organizacji z Zespołu ds. jakości powietrza;
  4. Komunikaty organizacji nt. bieżących działań (opcjonalne);
  5. Casus zanieczyszczania Bogdanki i Rusałki ściekami ze Starego Strzeszyna i ogródków działkowych – ref. Jerzy Juszczyński;
  6. Starołęka Mała – problem z retencją wody w zlewni w świetle inwestycji POSIRu – ref. Agnieszka Malinowska, Kolektyw Kąpielisko;
  7. Uzupełnienie prezydium KDO o zastępcę przewodniczącego (głosowanie);
  8. Wolne głosy i wnioski.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.