26 listopada 2018 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania odbędzie się debata na temat tego, jakie zadania powinno realizować Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu?

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i dotyczy zadań Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w 2019 roku.

Organizatorzy proszą o nadsyłanie zgłoszeń na spotkanie na adres poczty elektronicznej: ngo@um.poznan.pl.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.